Znak strefa 2 zagrozenia wybuchem

Dyrektywa ATEX w własnym systemu prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Kojarzy się do wyrobów oddanych do akcji w okolicach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe wyroby muszą robić ostre wymagania zwracające się nie wyłącznie do bezpieczeństwa a też do opieki zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W nauka przepisów omawianego aktu normatywnego poziom zabezpieczeń, a ponadto związane spośród obecnym jakieś procedury oceny w decydującej mierze uwarunkowane są z stanu zagrożenia środowiska, w którym dane urządzenie będzie robiło. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania jakie musi spełniać określony produkt, żebym mógł być dawany w okolicach zagrożonych wybuchem. Ale o które strefy chodzi? Przede wszystkim mowa tutaj o kopalniach węgla kamiennego, gdzie występuje znacznie ważne zagrożenie wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na siły. Jest ich dwie. W wczesnej grupie wybierają się urządzenia, które używa się w podziemiach kopalni i na powierzchniach, które mogą istnieć zagrożone wybuchem metanu. Druga część ogranicza się do urządzeń, które odnosi się w kolejnych miejscach, a jakie potrafią być zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania wszystkie dla ludzi urządzeń tworzących w strefach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Natomiast bardziej powszechne wymagania można z łatwością odnaleźć w miarach zharmonizowanych.

Należy pamiętać, że urządzenia przyjęte do publikacji w przestrzeniach zagrożonych wybuchem powinny stanowić oznakowane znakiem CE. Za znakiem należy podać numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jaki powinien być dokładny, widoczny, mocny i prosty.

Jednostka notyfikująca bada cały system ochrony lub jedne narzędzia w sensie zapewnienia zgód z podstawowymi przepisami i wymaganiami dyrektywy. Należy również pamiętać, że z dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa dyrektywa ATEX 2014/34/UE.