Strefy zagrozenia na budowie

ATEX – istnieje to reguła Unii Europejskiej. Definiuje wymagania zasadnicze, które musi spełniać wszystek towar, przeznaczony do wykorzystywania w strefach, jakie są zagrożone wybuchem. Wymagania szczegółowe nastawione są w normach związanych z obecną informacją. I wymagania, jakie nie są uregulowane ani dyrektywą ani normami potrafią być przedmiotem regulacji wewnętrznych, które zaczynają w przeciwnych krajach członkowskich.

Procedura Regulacje te nie mogą i być inne z zasadą, też nie mają odpowiednia zwiększać jej wymagań. Ponieważ dyrektywa ATEX 94/9/WE przymusza nas do oznakowania CE. Tak dlatego każdy towar "ATEXowy", jaki stał oznaczony symbolem Ex musiał na początku zostać przez producenta oznakowany znakiem CE. A także przejść procedurę albo jest odpowiedni z zwykłym udziałem "strony trzeciej", jeżeli producent wykorzystał moduł inny, niż moduł A.

tłumaczenia przysięgłe krakówZobacz naszą stronę www

Ujednolicenie przepisów Ponieważ niejednolite przepisy, jakie dotyczą bezpieczeństwa w konkretnych terenach UE miały wielkie utrudnienia w łatwym przepływie towarów pomiędzy krajami członkowskimi, postanowiono ujednolicić te przepisy. W przypadku urządzeń stosowanych do praktyki w dziedzinach, jakie są zagrożone wybuchem dnia 23 marca 1994 roku Parlament Europejski oraz Rada Unii Europejskiej ogłosili dyrektywę 94/9/EC ATEX, która dostała w utrzymanie 1 lipca 2003 roku. Wprowadzona również dyrektywę 1999/92/EC ATEX137 – która stanowiła nazywana także ATEX USERS. Dotyczyła niewielkich wymagań dotyczących bezpieczeństwa pracy, w tłach pracy, w jakich potrafimy trafić na atmosferę wybuchową. Pierwsza dyrektywa została ustalona w mieszkanie już w 2003 roku. Druga dyrektywa została ustalona przez Ministerstwo Gospodarki, Produkcji oraz Polityki Społecznej 29 maja 2003 roku i funkcjonowała od 25 lipca 2003 r. 31 października 2010 r. wpadło w życie inne, zmienione rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 roku dotyczące minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa oraz higieny pracy, powiązanych z opcją spotkania się atmosferą wybuchową w tłu pracy, które zastąpiło rozporządzenie z 2003 r.