Para wodna tabela

Rhino correct

Para wodna jest często używanym środkiem gaśniczym. Stosuje się ją jeno w pomieszczeniach zamkniętych o małej kubaturze. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia na prostych powierzchniach nie daje pożądanych efektów. Para jest ograniczony ciężar zdrowy natomiast w warunkach otwartej powierzchni nie osiąga właściwego stężenia gaśniczego.

Reklamuje się stosowanie pary wodnej w wnętrzach, których kubatura nie przekracza 500-520 m3. Powinny więc stanowić zamknięte pomieszczenia. Wszelkie nieszczelności spowodują zmniejszenie skuteczności gaszenia parą wodną. Najczęściej parę wodną łączy się do gaszenia pożarów, które mogą powstać w suszarniach drewna, składowiskach materiałów łatwopalnych, na statkach, przepompowniach produktów naftowych, w miejscach z kotłami wulkanizacyjnymi czy kolumnami rektyfikacyjnymi. Para, jako sposób gaśniczy pewno istnieć przyjmowana do gaszenia pożarów ciał stałych, jakie nie idą w odpowiedź z wodą w właściwych warunkach temperaturowych. Nie niezbędne jest i zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów, jeżeli palące się materiały, w sukcesie związku z parą wodną ulegną zniszczeniu. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów powoduje obniżenie stężenia tlenu do takiego stanu, przy którym proces palenia jest niemożliwy. Para wodna rozcieńcza palne alkohole w strefie spalania. Najbardziej efektywne i pomocne jest gaszenie pożarów parą nasyconą, jaka jest przekazywana pod ciśnieniem od 6 do nawet 8 atmosfer. Para jako materiał gaśniczy "steam fire extinguishing"może być wykorzystywana tylko w ostatnich miejscach, co do jakich posiada się pewność, iż nie goszczą w nich mieszkańcy. Z racje na zdrowe ciśnienie gaśnicze para potrafiła stanowić dokuczliwa dla zdrowia, a nawet życia ludzkiego.