Odpylacz stacjonarny

http://cncsolutions.pl/flexa-new/es/Flexa Plus New - Una solución efectiva para problemas en las articulaciones

Odpylacz wykonany zgodnie z regułą atex (atex dust collector) stoi w sytuacji filtracyjnym, workowym, z przenośnikiem łańcuchowym, dany stanowi dla przeciętnych i rozległych instalacji odpylających z propozycją rozbudowy w perspektyw.

Cięższe frakcje surowca separowane są szczególnie w komorze rozprężnej odpylacza. Odpylany temat jest kierowany poprzez przenośnik łańcuchowy w miejscowość zaworu obrotowego, powodującego bezciśnieniowe wydalania materiału na zewnątrz filtra.

Podczas standardowej pracy, zapylone powietrze jest podawane rurociągiem głównym. Następnie zapylone powietrze jest powtarzane do odpylacza. Na przelocie do filtra zamieszczone są klapy zwrotne, które są łatwe w czasie normalnej pracy odpylacza. Zamknięcie klapy postępuje w sezonie wyłączenia wentylatora wyciągowego.

Kiedy powietrze jest się w komorze wlotowej odpylacza, przychodzi do rozprężenia, co sprawia, że duże frakcje spadają na dno leja. Materiał zebrany w dole odpylacza jest podawany poprzez przenośnik łańcuchowy do punktu odebrania materiału. Poniżej punktu odbioru materiału zamieszczony jest zawór obrotowy, powodujący bezciśnieniowe opróżnianie środka na zewnątrz odpylacza. Frakcje, jakie nie spadły od razu na dno filtra, są wysyłane do rękawów filtracyjnych. Po ukończeniu przez worki filtracyjne, czyste powietrze wpada do kanału wylotowego z odpylacza.

Na górze wszystkich elementów wybiera się wentylator regeneracyjny, 1,1kW lub opcjonalnie 2,2kW, który ułatwia oczyszczanie worków, poprzez utworzenie strumienia powietrza o wstecznym kierunku przepływu, razem z zainstalowaną sekwencją. Silnik wentylatora regeneracyjnego posiada hamulec, który zapobiega zmienianiu się wentylatora po zakończeniu, co sprawia maksymalizację skuteczności procesu czyszczenia oraz minimalizację poziomu hałasu. Głównie wentylator regeneracyjny jest położony dla pracy przy 50 Hz co jest zgodne dla silnika 1,1kW. Ważna jednak zmaksymalizować wydajność wentylatorów czyszczących do 60 Hz co pozwalają opcjonalnie założone silniki 2,2kW. Worki filtracyjne w odpylaczu są oczyszczane w porządku jego działalności (on-line) kiedy również po jego wyłączeniu (off-line).