Filmy o gaszeniu pozarow

Pożary można gasić na chwila sposobów, wszystko zależy natomiast z innych czynników. Wśród nich chodzi wymienić materiał palny, jego ilość i rozdrobnienie oraz właściwości pożarowe. Miejsce pamięta więcej czas, który upłynął od czasu wzniecenia ognia. W jakich sytuacjach sprawdzi się jednak gaszenie parą wodną?

Steam fire extinguishing to gaszenie parą wodną, które liczy na rozcieńczeniu palnych gazów w powierzchni spalania a na zmniejszeniu stężenia tlenu do wartości, w której spalanie stoi się niemożliwe. Stężenie tlenu, w którym proces spalania zostaje zahamowany, osiąga się dopiero przy 35% stężeniu pary wodnej w mieszaninie alkoholi i par w przestrzeni spalania. Warto też dodać, że najlepsze efekty gaśnicze dokonuje się przy stosowaniu pary nasyconej, podawanej pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer. Pożary, powstające w wnętrzach zamkniętych, odznaczających się objętością około 500m3, najczęściej wymagają gaszenia parą wodną. Gdzie ale najczęściej stosuje się parę wodną do gaszenia pożarów? Bez wątpienia, piana jest odpowiednia w suszarniach materiałów łatwopalnych oraz suszarniach drewna. Para wodna zaczynana istnieje też do zabezpieczania pożarów w przepompowaniach produktów naftowych, do zabezpieczania kotłów wulkanizacyjnych, kolumn rektyfikacyjnych czyli do zabezpieczania pożarów statków. Gaszenie parą sprawdza się te przy gaszeniu pożarów cieczy, których temperatura wynosi co najmniej 60°C. Warto wiedzieć, że gaszenie bądź te zabezpieczenie miejsca pożaru z zastosowaniem pary wodnej, będzie tym dużo korzystne, im idealniejsza będzie temperatura zapłonu cieczy. W wypadkach pożarów gazów, para wodna i prezentuje się pomocna, jednak jedynie w wnętrzach zamkniętych o małej kubaturze. Ponadto, pary wodnej stosuje się i do ugaszania pożarów ciał stałych, takich jak urządzenia elektryczne czy komputerowe. Warto mieć, że para jako sposób gaśniczy, nie prawdopodobnie żyć wprowadzana na otwartych przestrzeniach. Lecz nie tylko. Pary wodnej nie należy przyjmować w wypadkach, gdy chciane są duże efekty chłodzenia. Ponadto, pary nie odnosi się jeszcze w mieszkaniach, w których pewno ona dać poparzenia otrzymujących się w nich mieszkańców. Używając pary wodnej nie wolno jednak zapominać o bezpieczeństwie. Para wodna jest bowiem środkiem, którym można zdecydowanie się poparzyć. Gaszenie parą wodną ogranicza się zarówno z ryzykiem zamglenia przestrzeni i zawilgocenia powietrza.