Dzialalnosc gospodarcza leasing

Oświetlenie awaryjne LED wykorzystywane bywa również w krótkich obiektach, jak również w dorosłych budynkach użyteczności publicznej oraz szpitalach, halach produkcyjnych i przemysłowych. Nowoczesne systemy oświetlenia awaryjnego obejmują oświetlenie ewakuacyjne, oświetlenie dróg ewakuacyjnych, oświetlenie miejsc o szczególnym zagrożeniu, antypaniczne oświetlenie stref łatwych i oświetlenie rezerwowe. Ewakuacyjne oświetlenie awaryjne LED jest wykonane w organizacji modułów i powszechnie wykorzystywane w kinach, centrach handlowych, restauracjach, dyskotekach oraz halach sportowych.

Modny jest wszystkim charakterystyczny wygląd oświetlenia awaryjnego LED - zielone prostokątne lampy z piktogramem przedstawiającym zarys drzwi, i za nim biała strzałka i forma biegnąca zgodnie z jej charakterem. Oznaczenia na nowoczesnych odsłonach oświetlenia awaryjnego różnią się tym, że sytuację spotyka się wewnątrz białego prostokąta symbolizującego drzwi, i biała strzałka wskazuje kierunek wyjścia ewakuacyjnego. Istnieją różne rodzaje oświetlenia awaryjnego LED, choć generalnie liczy się je na oświetlenie awaryjne zapasowe oraz awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. Należy jednakże podkreślić, iż dotychczasowe znaki bezpieczeństwa nadal obowiązują, lecz nowo instalowane oświetlenie awaryjne LED musi uwzględniać nowe oznaczenia.

Systemy ewakuacyjnego oświetlenia awaryjnego LED są obowiązkowe we całych obiektach użyteczności publicznej, a obiektem ich budów jest skierowanie wszystkich do pewnego wyjścia w sukcesu ewakuacji. Z tego początku powinny być znacznie znane, ponieważ w świetle ewakuacyjnym uzyskuje się technologię LED, czyli diody elektroluminescencyjne, które tworzą więcej światła przy mniejszym zużyciu energii. Niewątpliwymi zaletami diod elektroluminescencyjnych jest młody pobór prądu, mała liczba napięcia zasilającego, małe straty energii, niewielkie rozmiary też wielka sprawność, duża trwałość oraz wielka liczbę luminacji.