Dyrektywa unijna bim

Unijna dyrektywa Atex określa podstawowe wymagania, jakie wymagają być wykonane przez wszystkie produkty, jakie są dane do użycia w okolicach zagrożonych wybuchem. Normy powiązane funkcjonalnie z dyrektywą określają szczegółowe wymagania. W ramach wewnętrznych regulacji, wprowadzanych w konkretnych krajach członkowskich określane są wymagania, które nie są precyzowane ani przez dyrektywę, ani przez normy wewnętrzne. Wewnętrzne regulacje nie potrafią być inne z przepisami dyrektywny, ani nie może przychodzić do zaostrzenia wymagań założonych przez dyrektywę.

comarch altum demo

Dyrektywa Atex została zatwierdzona w działanie, aby maksymalnie zmniejszyć ryzyko, które jest zespolone z wykorzystaniem dowolnego towaru w zakresach, w jakich potrafi istnieć atmosfera grożąca wybuchem. Producent ponosi pełną odpowiedzialność za określanie, czy konkretny towar podlega ocenie współpracy z częściami atex i za dostosowanie danego materiału do aktualnych zasad. Atest atex jest reklamowany w sukcesu produktów, jakie oglądają się w przestrzeni zagrożenia wybuchem. Strefa zagrożenia początkiem jest to dziedzina, gdzie komponuje się, użytkuje lub przechowuje substancje, jakie w związaniu z powietrzem mogą wytworzyć mieszaniny wybuchowe. W szczególności do większości takich substancji zalicza się: ciecze, gazy, pyły i niczego łatwopalne. Mogą zatem istnieć np. benzyny, alkohole, wodór, acetylen, pył węglowy, pył drzewny, pył cynkowy. Do wybuchu wchodzi w wypadku, kiedy duża część energii płynąca z efektywnego źródła zapłonu wchodzi do atmosfery wybuchowej. Po zainicjowaniu pożaru przylega do wybuchu, który decyduje duże zagrożenie dla istnienia a zdrowia ludzkiego.